Tät.nu

Tät.nu är ett forskningsprojekt om urininkontinens som innehåller flera studier om behandling av inkontinens via internet och smartphones. Man har bl.a. utvecklat en smartphoneapp som innehåller program för träning av bäckenbotten och en påminnelsefunktion. Appen vänder sig till kvinnor som har problem med ansträngningsinkontinens, dvs har problem med läckage i samband med t.ex hopp, hosta eller nysningar. Nu vill man inom projektet testa appen i en forskningsstudie och söker därför kvinnor som har problem med ansträngningsinkontinens minst en gång per vecka. Är du intresserad? Läs mer här!

Kommentera