Varför knipa innan graviditet?

Vi bjuder på lite intressanta fakta ur ”Knip för bättre hälsa” av Karin Björkegren Jones.

– Man har i forskning sett att bäckenbottenträning minskar risken för bristning under förlossningen.

– Det är en myt att kvinnor med tränad bäckenbotten får längre förlossning. Nya studier visar att kvinnor med tränad bäckenbotten får kortare krystning.

– Studier visar att kvinnor som tränat bäckenbotten under graviditeten hade 56% mindre besvär av inkontinens i slutet av graviditeten och 30% hade mindre besvär upp till 6 månader efter förlossningen jämfört med kvinnor som ej tränat bäckenbotten.

– Urinläckage som uppstår under graviditet fördubblar risken för läckage tre månader efter förlossning och det finns då även risk för läckage ett år efter förlossningen.

– Inkontinens är ett tabubelagt område som med stor sannolikhet underrapporteras. Många kvinnor som lider av inkontinens avstår från att söka hjälp från sjukvården för att de skäms. Kvinnor avstår då från fysisk aktivitet på grund av rädsla för att läcka. Detta kan leda till hälsorisker för kvinnorna.

Så knip gott folk, knip!

Boken ”Knip för bättre hälsa” kan du vinna här, tävlingen pågår fram till klockan 21 i kväll.
Tävlingen avslutad.

Kommentera