Snippgympa – hjälper det?

Vi på Snippgympa får då och då frågan om det verkligen hjälper att göra knipövningar och om det finns forskning som stödjer det. Vi vill börja med att påpeka att vi inte är utbildade inom området bäckenbotten och bäckenbottenträning men nedan har vi samlat en del av vad vi har kunnat läsa oss till.

För att få lite bättre koll på läget när det gäller effekt av bäckenbottenträning kan det vara bra att känna till de vanligaste formerna av inkontinens.

  • Ansträgningsinkontinens – svårt att hålla tätt när trycket i buken ökar, t.ex. vid hosta, nysning, hopp, joggning etc. En läcker vanligtvis små mängder urin utan att känna sig kissnödig. Vanligaste inkontinensformen hos yngre och medelålders snippbärare.
  • Trängningsinkontinens – en känner sig plötsligt kissnödig och kan inte hålla sig. Vanligaste inkontinensformen hos snoppbärare.
  • Blandinkontinens – när en har problem både när en anstränger sig och när en känner sig kissnödig.
  • Överrinningsinkontinens – förekommer nästan bara hos snoppbärare och beror på förändring i prostatan eller urinröret. Kan även förekomma hos både snopp- och snippbärare med t.ex. diabetes eller neurologisk sjukdom.

Tillfällig inkontinens under graviditet och förkylning med hosta kan också förekomma. Det finns även andra mindre vanliga former av inkontinens, t.ex. urinläckage pga. läkemedelsbehandling.

Bäckenbottenträning i förebyggande syfte
Forskning om knipövningar i samband med graviditet och förlossning tyder på att knipövningar i förebyggande syfte har effekt. Genom att tidigt träna upp förmågan att knipa kan risken för ansträngningsinkontinens sannolikt minska. Bäckenbottenträning under och efter en graviditet kan minska risken för urininkontinens. Det finns inte lika mycket bevis för att bäckenbottenträning förhindrar framfall, men genom att stärka bäckenbotten kan muskulaturen stå emot påfrestningar bättre.

Bäckenbottenträning som behandling vid inkontinens
60 – 70% av snippbärare med ansträngningsinkontinens som kniptränar regelbundet får minskade besvär. Bäckenbottenträning kan även hjälpa vid trängningsinkontinens och blandinkontinens. Detta gäller både snipp- och snoppbärare.

Det finns ju även en del andra fördelar med bäckenbottenträning som vi skriver om här.
En sak som är säker är att knipövningar är helt biverkningsfritt och alldeles gratis, så knip på!

Ps. Ibland kanske knipövningar inte räcker. Du kniper och kniper men det hjälper inte? Då finns hjälp att få! På kunskapsportalen Kontinet och 1177 Vårdguiden finns mer information.

 

Källa: SBU, 1177 Vårdguiden, Läkemedelsboken
Illustration: Maria Cruseman © Snippgympa 2013

 

 

 

 

 

 

Kommentera